Θωμάς Λάγκας

Προς φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακή εργασία

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για ανάληψη πτυχιακής εργασίας μαζί μου, να μου στείλουν e-mail (tlagkas@cs.ihu.gr) για να κάνουν ένα online τεστ δεξιοτήτων στη συγκεκριμένη γνωσιακή περιοχή.

Γενικά

Δρ. Θωμάς Δ. Λάγκας

Βιογραφικές Πληροφορίες

Εμπειρία

Ο Θωμάς Δ. Λάγκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων. Υπήρξε Λέκτορας και κατόπιν Επίκουρος Καθηγητής (Senior Lecturer) του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ από το 2012 έως το 2019. Διετέλεσε Τμηματικός Διευθυντής Έρευνας και Υπεύθυνος του τομέα ΤΠΕ του ερευνητικού κέντρου SEERC. Έχει επίσης διατελέσει Λέκτορας βάσει ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2007 έως το 2013. Ακόμη, υπήρξε Εργαστηριακός και κατόπιν Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το 2004 έως το 2012. Από το 2000 έως το 2006, εργάστηκε παράλληλα ως Προγραμματιστής αναλαμβάνοντας σχετικά έργα μέσω της ατομικής του εταιρείας.

Διδακτική Εμπειρία - Συνολικά, ο Θωμάς Δ. Λάγκας διαθέτει περισσότερα από 17 έτη (αυτοδύναμη) διδακτική εμπειρία, παραδίδοντας πολυάριθμα μαθήματα ΤΠΕ, εστιάζοντας στις ευρύτερες περιοχές των δικτύων υπολογιστών και των μαθηματικών.

Σπουδές

Το 2002, έλαβε με άριστα το πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στα Ασύρματα Δίκτυα από το ίδιο Τμήμα το 2006. Υπήρξε υπότροφος της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ καθώς και μεταδιδακτορικός υπότροφος του ΙΚΥ. Το 2012 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΒΑ από το ΕΑΠ, καθώς και πιστοποιητικό μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της Μάθησης και Διδασκαλίας από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ το 2017. 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ο Θωμάς Δ. Λάγκας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως το έτος 2022.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον ευρύτερο χώρο των ΙοΤ επικοινωνιών, συμπεριλαμβάνοντας κατανεμημένες αρχιτεκτονικές, ασφάλεια επικοινωνιών, ασύρματα και οπτικά δίκτυα επικοινωνιών, ποιότητα υπηρεσιών στον έλεγχο πρόσβασης στο μέσο, κινητές πολυμεσικές επικοινωνίες, εξοικονόμηση ενέργειας και δικαιοσύνη στην ανάθεση πόρων σε συνεργατικά δίκτυα αισθητήρων, καθώς και σε υβριδικά ασύρματα-οπτικά δίκτυα, παρακολούθηση δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας, δίκτυα 5ης Γενιάς και μεταγενέστερα, τεχνικές βελτιστοποίησης που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη και αναλυτικές μεθόδους, γεωργία ακριβείας και εφαρμογές ευφυούς πλέγματος, ιπτάμενα αδόμητα δίκτυα και εκπαιδευτικές τεχνολογίες που βασίζονται σε ΤΠΕ με περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις (και πάνω από 3000 αναφορές) σε ευρέως αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια έκδοσης δύο βιβλίων, έχει αποτελέσει μέλος της συντακτικής επιτροπής πέντε έγκριτων επιστημονικών περιοδικών (εκδότες: IEEE, Elsevier, Springer, MDPI), Ανώτερο Μέλος (Senior Member) του ινστιτούτου IEEE, καθώς και μέλος της Ακαδημίας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (HEA Fellow). Επίσης, συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προτάσεων, καθώς και στην εκτέλεση αντίστοιχων ευρωπαϊκών έργων (ενδεικτικά, Drones4GREEN, NANCY, TALON, ELECTRON, TERMINET, SDN-microSENSE, INCIDENCE, eROBSON, SmartROOT, JAUNTY, FuseGI, ARRANGE-ICT κ.ά.).

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών:

Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με σύστημα κριτών:

Άλλη συγγραφική δραστηριότητα

Κεφάλαια βιβλίων:

Datasets:

Άρθρα σε ΜΜΕ:

Βραβεία Δημοσίευσης

Δραστηριότητες Συνταξίας

Guest Editorials


Editorial Board Memberships


Book Editorials


Συν-επιμέλεια Βιβλίων

Δραστηριότητες Chairing

Συμμετοχές σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

Drones4GREEN (Drones for GREEn iNdustry) - Erasmus+ KA2 (2022-2025) {Departmental Principal Investigator / Project Technical Manager}

NANCY (An Artificial Intelligent Aided Unified Network for Secure Beyond 5G Long Term Evolution) - Horizon Europe (2023-2025) {Project Scientific Coordinator}

TALON (auTonomous and self-organizing Artificial inteLligence Orchestrator for green iNdustry 4.0) - Horizon Europe (2022-2025) {Departmental Principal Investigator / Project Scientific Coordinator}

ELECTRON (rEsilient and seLf-healed EleCTRical pOwer Nanogrid) - H2020 (2021-2024) {Departmental Principal Investigator / Project Scientific Coordinator}

INCIDENCE (promotINg Cyber-hygIene in eDucation through sEcuring distaNCe lEarning) - Erasmus+ KA2 (2021-2023) {Departmental Principal Investigator}

eROBSON (Educational Robotics at Schools Online with Augmented Reality) - Erasmus+ KA2 (2021-2023) {Researcher}

Τ4Ε (Accelerated teacher training in distance education) - NSRF (2021-2022) {Researcher}

TERMINET (nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT) - H2020 (2020-2023) {Researcher}

SmartROOT (Smart faRming innOvatiOn Training) - Erasmus+ KA2 (2020-2023) {Departmental Principal Investigator / Project Technical Manager}

JAUNTY (Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems) - Erasmus+ KA2 (2020-2023) {Departmental Principal Investigator / Project Technical Manager}

SDN-microSENSE (SDN - microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm) - H2020 (2019-2022) {Researcher}

FuseGI (Cooperation for fusing skills on Cloud-based Open GeoInformatics: Innovative Environmental Management) - Erasmus+ KA2 (2019-2022) {Researcher}

ARRANGE-ICT (pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT) - Erasmus+ KA2 (2018-2020) {Project Technical Manager} 

MEDVISION (Production of a cost-effective wireless health monitoring system using AI and robotics) - National Strategic Reference Framework O.P. (2012-2015)  {Project Principal Investigator}

Επίβλεψη Διδακτορικών

Αν έχετε ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ και ενδιαφέρεστε να εκπονήσετε Διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψή μου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail (tlagkas@cs.ihu.gr)

Επίβλεψη


Συνεπίβλεψη


Συμμετοχές σε συμβουλευτικές επιτροπές εκπόνησης διδακτορικής διατριβής


Συμμετοχές σε εξεταστικές επιτροπές ολοκλήρωσης διδακτορικής διατριβής