Θωμάς Λάγκας

Προς φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακή εργασία

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για ανάληψη πτυχιακής εργασίας μαζί μου, να μου στείλουν e-mail (tlagkas@cs.ihu.gr) για να κάνουν ένα online τεστ δεξιοτήτων στη συγκεκριμένη γνωσιακή περιοχή.

Γενικά

Δρ. Θωμάς Δ. Λάγκας

Βιογραφικές Πληροφορίες

Εμπειρία

Ο Θωμάς Δ. Λάγκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Υπήρξε Λέκτορας και κατόπιν Επίκουρος Καθηγητής (Senior Lecturer) του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ – CITY College από το 2012 έως το 2019. Διετέλεσε Διευθυντής Έρευνας του Τμήματος Πληροφορικής του CITY College και Υπεύθυνος του τομέα ΤΠΕ του ερευνητικού κέντρου SEERC. Έχει επίσης διατελέσει Λέκτορας βάσει ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2007 έως το 2013. Ακόμη, υπήρξε Εργαστηριακός και κατόπιν Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το 2004 έως το 2012. Από το 2000 έως το 2006, εργάστηκε παράλληλα ως Προγραμματιστής αναλαμβάνοντας σχετικά έργα μέσω της ατομικής του εταιρείας.

Διδακτική Εμπειρία - Συνολικά, ο Θωμάς Δ. Λάγκας διαθέτει περισσότερα από 15 έτη (αυτοδύναμη) διδακτική εμπειρία, παραδίδοντας πολυάριθμα μαθήματα ΤΠΕ, εστιάζοντας στις ευρύτερες περιοχές των δικτύων υπολογιστών και των μαθηματικών.

Σπουδές

Το 2002, έλαβε με άριστα το πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στα Ασύρματα Δίκτυα από το ίδιο Τμήμα το 2006. Υπήρξε υπότροφος της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ καθώς και μεταδιδακτορικός υπότροφος του ΙΚΥ. Το 2012 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΒΑ από το ΕΑΠ, καθώς και πιστοποιητικό μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της Μάθησης και Διδασκαλίας από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ το 2017.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον ευρύτερο χώρο τον ασύρματων δικτύων με εφαρμογές σε τομείς όπως συστήματα IoT, ευρυζωνικά δίκτυα, υβριδικά ασύρματα-οπτικά δίκτυα, παρακολούθηση ηλεκτρονικής υγείας, συστήματα 5G & beyond, επικοινωνίες UAV, ασφάλεια δικτύων, καθώς και σε εκπαιδευτικές τεχνολογίες, με πάνω από 100 δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα περιοδικά, διεθνή συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια έκδοσης δύο βιβλίων και αποτελεί μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών Internet of Things Journal (εκδίδεται από IEEE), Computer Networks Journal (εκδίδεται από Elsevier), Telecommunication Systems Journal (εκδίδεται από Springer), EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (εκδίδεται από Springer) και Telecom Journal (εκδίδεται από MDPI). Επίσης, συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προτάσεων, καθώς και στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων της ΕΕ. Από το 2019 έχει προαχθεί σε Ανώτερο Μέλος (Senior Member) του ινστιτούτου IEEE.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών:

 • S. Tsimenidis, T. Lagkas, and K. Rantos, "Deep Learning in IoT Intrusion Detection," Journal of Network and Systems Management, Springer, Volume 30, Issue 1, Article 8, 2022. DOI: 10.1007/s10922-021-09621-9. FULL TEXT

 • V. Kelli, V. Argyriou, T. Lagkas, G. Fragulis, E. Grigoriou, and P. Sarigiannidis, “IDS for Industrial Applications: A Federated Learning Approach with Active Personalization,” Sensors, vol. 21, no. 20, p. 6743, Oct. 2021. DOI: 10.3390/s21206743. FULL TEXT

 • G. Amponis, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, V. Vitsas, P. Fouliras, and S. Wan, "A survey on FANET routing from a cross-layer design perspective," Journal of Systems Architecture, Elsevier, Volume 120, 2021. DOI: 10.1016/j.sysarc.2021.102281. FULL TEXT

 • P. R. Grammatikis, P. Sarigiannidis, C. Dalamagkas, Y. Spyridis, T. Lagkas, et al. "SDN-Based Resilient Smart Grid: The SDN-microSENSE Architecture", Digital, MDPI, Volume 1, Issue 4, pp. 173-187, 2021. DOI: 10.3390/digital1040013. FULL TEXT

 • V. Moysiadis, T. Lagkas, V. Argyriou, A. Sarigiannidis, I. D. Moscholios, and P. Sarigiannidis, "Extending ADR mechanism for LoRa enabled mobile end-devices," Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, Volume 113, 2021. DOI: 10.1016/j.simpat.2021.102388. FULL TEXT

 • V. Li, G. Amponis, J.-C. Nebel, V. Argyriou, T. Lagkas, and P. Sarigiannidis, "Object Recognition for Augmented Reality Applications," Azerbaijan Journal of High Performance Computing, Volume 4, Issue 1, 2021, pp. 15-28. DOI: 10.32010/26166127.2021.4.1.15.28. FULL TEXT

 • T. Lagkas, D. Klonidis, P. Sarigiannidis, and I. Tomkos, "Optimized Joint Allocation of Radio, Optical, and MEC Resources for the 5G and Beyond Fronthaul," IEEE Transactions on Network and Service Management, 2021. DOI: 10.1109/TNSM.2021.3094789. FULL TEXT

 • P. Radoglou-Grammatikis, K. Robolos, P. Sarigiannidis, V. Argyriou, T. Lagkas, A. Sarigiannidis, S. K. Goudos, and S. Wan, "Modelling, Detecting and Mitigating Threats against Industrial Healthcare Systems: A combined SDN and Reinforcement Learning Approach," IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021. DOI: 10.1109/TII.2021.3093905. FULL TEXT

 • Y. Spyridis, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, V. Argyriou, A. Sarigiannidis, G. Eleftherakis, and J. Zhang, “Towards 6G IoT: Tracing Mobile Sensor Nodes with Deep Learning Clustering in UAV Networks,” Sensors, MDPI, Volume 21, Issue 11, 2021. DOI: 10.3390/s21113936. FULL TEXT

 • K. G. Tsiknas, K. E. Zoiros, and T. D. Lagkas, “Performance Analysis of High-Speed TCP Protocols in LTE X2 Handover under realistic operational conditions,” Telecommunication Systems, Springer, 2021. DOI: 10.1007/s11235-021-00784-z. FULL TEXT

 • Z. Sun, Y. Spyridis, T. Lagkas, A. Sesis, G. Efstathopoulos, and P. Sarigiannidis, “End-to-End Deep Graph Convolutional Neural Network Approach for Intentional Islanding in Power Systems Considering Load-Generation Balance,” Sensors, MDPI, Volume 21, Issue 5, 2021. DOI: 10.3390/s21051650. FULL TEXT

 • G. Kakamoukas, P. Sarigiannidis, A. Maropoulos, T. Lagkas, K. Zaralis, C. Karaiskou, “Towards Climate Smart Farming - A Reference Architecture for Integrated Farming Systems”, Telecom, MDPI, Volume 2, Issue 1, 2021. DOI: 10.3390/telecom2010005. FULL TEXT

 • G. Amponis, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, V. Vitsas, P. Fouliras, "Inter-UAV Routing Scheme Testbeds", Drones, MDPI, Volume 5, Issue 1, 2021. DOI: 10.3390/drones5010002. FULL TEXT

 • A. Basholli, T. Lagkas, P. A. Bath, and G. Eleftherakis, “Sensor-based platforms for remote management of chronic diseases in developing regions: a qualitative approach examining the perspectives of healthcare professionals,” Health Informatics Journal, Sage, Volume 27, Issue 1, January 2021. DOI: 10.1177/1460458220979350. FULL TEXT

 • A. Triantafyllou, P. Sarigiannidis, T. Lagkas, I. Moscholios, and A. Sarigiannidis, “Leveraging Fairness in LoRaWAN: A Novel Scheduling Scheme for Collision Avoidance,” Computer Networks, Elsevier, 2020. DOI: 10.1016/j.comnet.2020.107735. FULL TEXT

 • I. Spyridis, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, and J. Zhang, “Modelling and simulation of a new cooperative algorithm for UAV swarm coordination in mobile RF target tracking,” Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, 2020. DOI: 10.1016/j.simpat.2020.102232. FULL TEXT

 • A. Triantafyllou, J. A. P. Jimenez, A. d. R. Torres, T. Lagkas, K. Rantos and P. Sarigiannidis, "The Challenges of Privacy and Access Control as Key Perspectives for the Future Electric Smart Grid," IEEE Open Journal of the Communications Society, DOI: 10.1109/OJCOMS.2020.3037517. FULL TEXT

 • T. Lagkas, G. Eleftherakis, K. Dimopoulos, and J. Zhang, "Signal strength based scheme for following mobile IoT devices in dynamic environments," Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, 2020. DOI: 10.1016/j.pmcj.2020.101165. FULL TEXT

 • D. Pliatsios, P. Sarigiannidis, T. Lagkas, and A. G. Sarigiannidis, “A Survey on SCADA Systems: Secure Protocols, Incidents, Threats and Tactics,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020. DOI: 10.1109/COMST.2020.2987688. FULL TEXT

 • J. Brenes, T. D. Lagkas, D. Klonidis, R. Muñoz, S. Rommel, G. Landi, I. T. Monroy, E. Grivas, E. Pikasis, G. Bernini, J. M. Fabrega, and R. Vilalta, "Network slicing architecture for SDM and analog-radio-over-fiber-based 5G fronthaul networks," Journal of Optical Communications and Networking, IEEE/OSA, Volume 12, Issue 4, pp. B33-B43, 2020. DOI: 10.1364/JOCN.381912. FULL TEXT

 • T. Lagkas, D. Klonidis, P. Sarigiannidis, and Ioannis Tomkos, "5G/NGPON Evolution and Convergence: Developing on Spatial Multiplexing of Optical Fiber Links for 5G Infrastructures," Fiber and Integrated Optics Journal, Taylor & Francis, Volume 39, Issue 1, pp. 4-23, 2020. DOI: 10.1080/01468030.2020.1725184. FULL TEXT

 • A. Lytos, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, M. Zervakis, and G. Livanos, "Towards Smart Farming: Systems, Frameworks and Exploitation of Multiple Sources ," Computer Networks, Elsevier, 2020. DOI: 10.1016/j.comnet.2020.107147. FULL TEXT

 • P. Radoglou-Grammatikis, P. Sarigiannidis, T. Lagkas, and I. Moscholios, “A Compilation of UAV Applications for Precision Agriculture,” Computer Networks, Elsevier, 2020. DOI: 10.1016/j.comnet.2020.107148. FULL TEXT

 • A. Lytos, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, and K. Bontcheva, “The Evolution of Argumentation Mining: From Models to Social Media and Emerging Tools,” Information Processing & Management, Elsevier, Volume 56, Issue 6, 2019. DOI: 10.1016/j.ipm.2019.102055. FULL TEXT

 • T. Lagkas, V. Argyriou, S. Bibi, and P. Sarigiannidis, “UAV IoT Framework Views and Challenges: Towards Protecting Drones as “Things””, Sensors, MDPI, Volume 18, Issue 11, November 2018. DOI: 10.3390/s18114015. FULL TEXT

 • A. Triantafyllou, P. Sarigiannidis, and T. D. Lagkas, “Network Protocols, Schemes, and Mechanisms for Internet of Things (IoT): Features, Open Challenges, and Trends,” Wireless Communications and Mobile Computing, Hindawi / Wiley, Volume 2018, Article ID 5349894, 24 pages, September 2018. DOI: 10.1155/2018/5349894. FULL TEXT

 • P. Bellavista, C. Giannelli, T. Lagkas, and P. Sarigiannidis, “Multi-domain SDN controller federation in hybrid FiWi-MANET networks,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Springer, Volume 2018, Issue 1, May 2018. DOI: 10.1186/s13638-018-1119-0. FULL TEXT

 • P. Bellavista, C. Giannelli, T. Lagkas, and P. Sarigiannidis, “Quality Management of Surveillance Multimedia Streams via Federated SDN Controllers in FiWi-IoT Integrated Deployment Environments,” IEEE Access, Volume 6, Issue 1, pp. 21324-21341, April 2018. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2822401. FULL TEXT

 • T. Lagkas, P. Sarigiannidis, P. Bellavista, and C. Giannelli, “Multi-Stage Resource Allocation in Hybrid 25G-EPON and LTE-Advanced Pro FiWi Networks for 5G Systems,” IET Networks, Volume 7, Number 4, pp. 173-180, March 2018. DOI: 10.1049/iet-net.2017.0236. FULL TEXT

 • A. Lagias, T. Lagkas, and J. Zhang, "New RSSI-based Tracking for Following Mobile Targets using the Law of Cosines," IEEE Wireless Communication Letters, Volume 7, Issue 3, December 2017. DOI: 10.1109/LWC.2017.2779507. FULL TEXT

 • P. Sarigiannidis, T. Lagkas, S. Bibi, A. Ampatzoglou, and P. Bellavista, “Hybrid 5G Optical-wireless SDN-based Networks, Challenges and Open Issues”, IET Networks, Volume 6, Number 6, pp. 141-148, November 2017. DOI: 10.1049/iet-net.2017.0069. FULL TEXT

 • P. M. Papadopoulos, T. D. Lagkas, and S. N. Demetriadis, “Technology-Enhanced Peer Review: Benefits and Implications of Providing Multiple Reviews,” Journal of Educational Technology & Society, Volume 20, Number 3, pp. 69-81, July 2017. FULL TEXT

 • G. Eleftherakis, D. Pappas, T. Lagkas, K. Rousis, and O. Paunovski, “Architecting the IoT Paradigm: A Middleware for Autonomous Distributed Sensor Networks,” International Journal of Distributed Sensor Networks, Hindawi, Volume 2015, Article ID 139735, 17 pages, 2015. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas and D. Papadopoulos, “Financial Analysis Considering Distress Prediction Models of Telecommunications Companies Listed in Athens Stock Exchange: Hellenic Telecommunications Organization, Forthnet, Hellas Online,” International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Inderscience, Volume 5, Number 4, pp. 376-397, 2014. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, P. Sarigiannidis, M. Louta, “Analyzing the Mobile WiMAX Resource Exploitation of the Downlink Direction,” Wireless Personal Communications, Springer, Volume 77, Issue 2, pp 1117-1127, December 2013. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, P. Sarigiannidis, M. Louta, “On Analyzing the Intra-Frame Power Saving Potentials of the IEEE 802.16e Downlink Vertical Mapping,” Computer Networks, Elsevier, Volume 57, Issue 7, pp. 1656-1673, May 2013. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, P. Sarigiannidis, M. Louta, and P. Chatzimisios, “Exploring the Intra-frame Energy Conservation Capabilities of the Horizontal Simple Packing Algorithm in IEEE 802.16e Networks: An Analytical Approach,” Wireless Networks, Springer, Volume 19, Issue 4, pp 547-558, July 2012. FULL TEXT

 • P. M. Papadopoulos, T. D. Lagkas, and S. N. Demetriadis, “How to improve the peer review method: Free-selection vs assigned-pair protocol evaluated in a computer networking course,” Computers & Education, Elsevier, Volume 59, Issue 2, pp. 182-195, September 2012. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, D. Stratogiannis, G. I. Tsiropoulos, and P. Angelidis, “Bandwidth Allocation in Cooperative Wireless Networks: Buffer Load Analysis and Fairness Evaluation,” Physical Communication, Elsevier, Volume 4, Issue 3, pp. 227-236, Sep. 2011. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas and P. Chatzimisios, “AWPP: A New Scheme for Wireless Access Control Proportional to Traffic Priority and Rate,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2011, Article ID 925165, (11 pages), 2011. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, D. G. Stratogiannis, and P. Chatzimisios, “Modelling and performance analysis of an alternative to IEEE 802.11e Hybrid Control Function,” Telecommunication Systems, Springer, Volume 52, Issue 4, pp. 1961-1976, doi: 10.1007/s11235-011-9477-5, June 2011. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, and A. S. Pomportsis, “A Novel Method of Serving Multimedia and Background Traffic in Wireless LANs,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, Volume 57, Issue 5, pp. 3263-3267, September 2008. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, and A. S. Pomportsis, “Priority Oriented Adaptive Control with QoS Guarantee for wireless LANs,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, Volume 56, Issue 4, pp. 1761-1772, July 2007. FULL TEXT

 • P. Nicopolitidis, G. I. Papadimitriou, T. D. Lagkas, and A. S. Pomportsis, “A Power Efficient Approach to Adaptive Polling Protocols for Wireless LANs,” IEEE Communications Letters, Volume 11, Issue 6, pp. 483-485, June 2007. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, and A. S. Pomportsis, “A New Approach to the Design of MAC protocols for Wireless LANs: Combining QoS Guarantee with Power Saving,” IEEE Communications Letters, Volume 10, Issue 7, pp. 537-539, July 2006. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, A. S. Pomportsis, and M. S. Obaidat, “SQAP: A Simple QoS supportive Adaptive Polling Protocol for Wireless LANs,” Computer Communications, Elsevier, Volume 29, Issue 8, pp. 934-937, May 2006. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, and A. S. Pomportsis, “QAP: A QoS supportive Adaptive Polling Protocol for Wireless LANs,” Computer Communications, Elsevier, Volume 29, Issue 5, pp. 618-633, March 2006. FULL TEXT

 • G. I. Papadimitriou, T. D. Lagkas, and A. S. Pomportsis, “HIPERSIM: A Sense Range Distinctive Simulation Environment for HiperLAN Systems,” Simulation, Transactions of The Society for Modelling and Simulation International, Sage, Volume 79, Number 8, pp. 462-481, August 2003. FULL TEXT

Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με σύστημα κριτών:

 • P. Radoglou-Grammatikis, A. Liatifis, E. Grigoriou, T. Saoulidis, A. Sarigiannidis, T. Lagkas, and P. Sarigiannidis, "TRUSTY: A Solution for Threat Hunting Using Data Analysis in Critical Infrastructures," Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (IEEE CSR 2021), ONLINE, pp. 485-490, 2021. DOI: 10.1109/CSR51186.2021.9527936.

 • I. Siniosoglou, V. Argyriou, S. Bibi, T. Lagkas, and P. Sarigiannidis, "Unsupervised Ethical Equity Evaluation of Adversarial Federated Networks," ACM Proceedings of the 16th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2021), ONLINE, 2021. DOI: 10.1145/3465481.3470478

 • P. Radoglou-Grammatikis, P. Sarigiannidis, G. Efstathopoulos, T. Lagkas, G. Fragulis and A. Sarigiannidis, "A Self-Learning Approach for Detecting Intrusions in Healthcare Systems," Proceedings of the IEEE International Conference on Communications (ICC 2021), Montreal, QC, Canada, 2021. DOI: 10.1109/ICC42927.2021.9500354.

 • I. Siniosoglou, P. Sarigiannidis, V. Argyriou, T. Lagkas, S. K. Goudos and M. Poveda, "Federated Intrusion Detection In NG-IoT Healthcare Systems: An Adversarial Approach," Proceedings of the IEEE International Conference on Communications (ICC 2021), Montreal, QC, Canada, 2021. DOI: 10.1109/ICC42927.2021.9500578.

 • V. Kelli, P. Sarigiannidis, V. Argyriou, T. Lagkas and V. Vitsas, "A Cyber Resilience Framework for NG-IoT Healthcare Using Machine Learning and Blockchain," Proceedings of the IEEE International Conference on Communications (ICC 2021), Montreal, QC, Canada, 2021. DOI: 10.1109/ICC42927.2021.9500496.

 • T. D. Lagkas, D. Klonidis, P. Sarigiannidis and I. Tomkos, "Joint Spatial and Spectral Resource Optimization over Both Wireless and Optical Fronthaul Domains of 5G Architectures," Proceedings of the 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2020), Bari, Italy, July 2020.

 • I. Spyridis, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, and J. Zhang, “Rule-based Autonomous Tracking of RF Transmitter Using a UAV Swarm,” Proceedings of the 12th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (IEEE/IET CSNDSP 2020), ONLINE, July 2020.

 • G. Drosatos, K. Rantos, D. Karampatzakis, T. Lagkas, and P. Sarigiannidis, “Privacy-preserving solutions in the Industrial Internet of Things,” Proceedings of the IEEE 16th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (IEEE DCOSS 2020), LA, CA, USA, May 2020.

 • A. Triantafyllou, P. Sarigiannidis, T. Lagkas, and A. Sarigiannidis, “A Novel LoRaWAN Scheduling Scheme for Improving Reliability and Collision Avoidance,” Proceedings of the 9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST 2020), Bremen, Germany, September 2020.

 • Muñoz, R. Vilalta, C. Manso, L. Rodríguez, J. M. Fábrega, R. Martínez, R. Casellas, J. Brenes, G. Landi, M. Capitani, G. Otero, D. Larrabeiti,C. Vázquez, J. D. López-Cardona, E. Grivas, T. Lagkas, D. Klonidis,S. Rommel, and I. T. Monroy, ‘‘Experimental demonstration of advanced service management in SDN/NFV front-haul networks deploying ARoF and PoF,’’ Proceedings of the 45th European Conference on Optical Communication (ECOC 2019), Dublin, Republic of Ireland, 2019.

 • A. Rimboux, Rob Dupre, E. Daci, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, P. Remagnino, and V. Argyriou, “Smart IoT Cameras for Crowd Analysis based on augmentation for automatic pedestrian detection, simulation and annotation,” Proceedings of the IEEE 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (IEEE DCOSS 2019), Santorini, Greece, May 2019. FULL TEXT

 • A. Basholli, T. Lagkas, P. A. Bath, and G. Eleftherakis, “Healthcare professionals' attitudes towards remote patient monitoring through sensor networks,” Proceedings of the IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom), Ostrava, Czech Republic, September 2018. FULL TEXT

 • C. Dalamagkas, P. G. Sarigiannidis, I. D. Moscholios, T. Lagkas, and M. S. Obaidat, “PAS: A Fair Game-Driven DBA Scheme for XG-PON Systems,” Proceedings of the 11th International Symposium on Communication Systems, Networks, and Digital Signal Processing, Budapest, Hungary, July 2018. FULL TEXT

 • A. Lytos, T. Lagkas, P. Sarigiannidis, and K. Bontcheva, “Argumentation Mining: Exploiting Multiple Sources and Background Knowledge,” Proceedings of the 12th South East European Doctoral Student Conference DSC2018, ISBN: 978-960-9416-20-7, pp. 66-74, Thessaloniki, Greece, May 2018. FULL TEXT

 • A. Avdullahi, T. Lagkas, and P. Sarigiannidis, “QoS Supportive MAC Protocols for WSNs: Review and Evaluation,” Proceedings of the 8th Balkan Conference in Informatics BCI’17, Skopje, FYROM, September 2017. FULL TEXT

 • A. Basholli and T. D. Lagkas, P. A. Bath, and G. Eleftherakis “Towards a Sensor-Based Architecture for Remote Monitoring of Patients in Developing Regions: Review and Qualitative Research Methodology,” Proceedings of the 11th South East European Doctoral Student Conference DSC2017, Thessaloniki, Greece, May 2017.

 • P. Sarigiannidis, A. Sarigiannidis, T. Lagkas, M. Obaidat, T. Zygiridis, and N. Kantartzis, “Connectivity and Coverage in Machine-Type Communications,” Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Communications ICC2017, Paris, France, May 2017. DOI: 10.1109/ICC.2017.7996897. FULL TEXT

 • M. Louta, K. Mpanti, G. Karetsos, and T. Lagkas, “Mobile Crowd Sensing Architectural Frameworks: A Comprehensive Survey,” Proceedings of SOAComm: 1st International Workshop on Self Organized Adaptive Communications, Workshop of the 7th International Conference of Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2016), Chalkidiki, Greece, July 2016. DOI: 10.1109/IISA.2016.7785385. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, A. Lamproudi, and P. Sarigiannidis, “The Effect of Group Mobility on the Efficacy of Routing in Next Generation Mobile Networks,” Proceedings of the 23rd IEEE International Conference on Telecommunications, pp. 1-5, Thessaloniki, Greece, May 2016. DOI: 10.1109/ICT.2016.7500424. FULL TEXT

 • A. Basholli, T. Lagkas, P. A. Bath, and G. Eleftherakis, “Feasibility of sensor-based technology for monitoring health in developing countries - cost analysis and user perceptions,” Proceedings of the 17th International Symposium on Health Information Management Research – ISHIMR 2015, York, UK, June 2015.

 • T. D. Lagkas, A. Imeri, and G. Eleftherakis, “A Pragmatic Evaluation of Distance Vector Proactive Routing in MANETs via Open Space Real-World Experiments,” Proceedings of the 7th EAI International Conference on Wireless and Satellite Systems WiSATS 2015, Bradford, UK, July 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-25479-1_26 (Published as Chapter in “Wireless and Satellite Systems,” Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Springer, Volume 154, pp 345-358). FULL TEXT

 • P. M. Papadopoulos, T. D. Lagkas, and S. N. Demetriadis, “The Impact of Ranking Information on Students’ Behavior and Performance in Peer Review Settings,” Proceedings of the 7th International Conference on Computer Supported Education CSEDU2015, pp. 139-147, Lisbon, Portugal, May 2015. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, A. Lamproudi, P. Sarigiannidis, and Charalabos Skianis, “The Impact of Mobility Patterns on the Efficiency of Data Forwarding in MANETs,” Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Communications ICC2015, pp. 7655-7660, London, UK, June 2015. DOI: 10.1109/ICC.2015.7249284. FULL TEXT

 • K. Skafas, T. Lagkas, and G. Eleftherakis, “The Hunter: Tracking Randomly Moving WBAN Targets,” Proceedings of the 19th IEEE International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks CAMAD, pp. 139-143, Athens, Greece, December 2014. DOI: 10.1109/CAMAD.2014.7033222. FULL TEXT

 • C. Konstadinidis, P. Sarigiannidis, P. Chatzimisios, P. Raptis, and T.D. Lagkas, “A Multilayer Comparative Study of XG-PON and 10G-EPON Standards,” Proceedings of the 9th South East European Doctoral Student Conference DSC2014, pp. 286-298, Thessaloniki, Greece, September 2014. ISBN 978-960-9416-07-8, ISSN 1791-3578. FULL TEXT

 • K. Skafas, T.D. Lagkas, and G. Eleftherakis, “The Hunter: The Quest for Sensorial Information,” Proceedings of the 9th South East European Doctoral Student Conference DSC2014, pp. 299-305, Thessaloniki, Greece, September 2014. ISBN 978-960-9416-07-8, ISSN 1791-3578

 • A. Basholli, T.D. Lagkas, P. Bath, and G. Eleftherakis, “Towards a Wireless Monitoring System in Developing Regions – The Case of Kosovo,” Proceedings of the 9th South East European Doctoral Student Conference DSC2014, pp. 446-459, Thessaloniki, Greece, September 2014. ISBN 978-960-9416-07-8, ISSN 1791-3578. FULL TEXT

 • P. Sarigiannidis, K. Aproikidis, T.D. Lagkas, M. Louta, and P. Angelidis, “Predicting Multimedia Traffic in Wireless Networks: A Performance Evaluation of Cognitive Techniques,” Proceedings of ADCONET: ADvances in COgnitive NETworks – Awareness, Adaptation, Intelligence and Learning in Communication Networks and Systems, Special Session of the 5th International Conference of Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), pp. 341-346, Chania, Greece, July 2014. DOI: 10.1109/IISA.2014.6878802. FULL TEXT

 • P. M. Papadopoulos, and T. D. Lagkas, “Usage Data and Group Rankings In Peer Review Settings: A Case Study on Students’ Behavior and Performance,” Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies ICALT 2014, pp. 297-299, Athens, Greece, July 2014. DOI: 10.1109/ICALT.2014.92. FULL TEXT

 • A. Basholli, T. Lagkas, G. Eleftherakis, and P. Bath “Wireless Monitoring Systems for Enhancing National Health Services in Developing Regions,” Proceedings of the 7th International Conference on Health Informatics HEALTHINF 2014, pp. 511-516, Eseo, Angers, Loire Valley, France, March 2014. DOI: 10.5220/0004913905110516. FULL TEXT

 • A. Basholli and T. D. Lagkas, “Simulation of Network Request Mapping Techniques,” Proceedings of the 8th South East European Doctoral Student Conference DSC2013, pp. 233-246, Thessaloniki, Greece, September 2013. ISBN 978-960-9416-06-1, ISSN 1791-3578

 • P. Sarigiannidis, M. D. Louta, T. D. Lagkas, and E. Balasa “Adaptive Sensing Policies for Cognitive Wireless Networks using Learning Automata,” Proceedings of the 18th IEEE Symposium on Computers and Communications ISCC’13, Split, Croatia, July 2013. DOI: 10.1109/ISCC.2013.6754991. FULL TEXT

 • P. M. Papadopoulos, T. D. Lagkas, and S. N. Demetriadis, “How to Implement a Technology Supported Free-Selection Peer Review Protocol: Design Implications from Two Studies on Computer Network Education,” Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies ICALT 2012, Rome, Italy, July 4-6, 2012. DOI: 10.1109/ICALT.2012.12. FULL TEXT

 • P. M. Papadopoulos, T. D. Lagkas, S. N. Demetriadis, and F. Fischer, “Allowing Students to Select Deliverables for Peer Review: Benefits and Limitations of a Free-Selection Protocol,” Proceedings of the ED-MEDIA 2011--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, pp. 2249-2258, Lisbon, Portugal, June 27-July 1, 2011. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, D. G. Stratogiannis, G. I. Tsiropoulos, P. Sarigiannidis, and M. D. Louta, “Load Dependent Resource Allocation in Cooperative Multiservice Wireless Networks: Throughput and Delay Analysis,” Proceedings of the 16th IEEE Symposium on Computers and Communications ISCC’11, pp. 185-190, Corfu, Greece, June-July 2011. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas and P. Chatzimisios, “Performance and Fairness Analysis of a QoS Supportive MAC Protocol for Wireless LANs,” Proceedings of the International Conference on Communications ICC2011, pp. 1-6, Kyoto, Japan, June 2011. DOI: 10.1109/icc.2011.5963258. FULL TEXT

 • G. I. Tsiropoulos, D. Stratogiannis, T. D. Lagkas, P. Chatzimisios, and P. Cottis, “Adaptive Resource Allocation and Dynamic Call Admission Control in Wireless Networks,” Proceedings of the IEEE Globecom 2010 Workshop on Mobile Computing and Emerging Communication Networks, pp. 1217-1221, Miami, U.S.A., December 2010. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, P. Angelidis, D. Stratogiannis, and G. I. Tsiropoulos, “Analysis of Queue Load Effect on Channel Access Prioritization in Wireless Sensor Networks,” Proceedings of the IEEE DCOSS’10 Workshop on Mobility in Wireless Sensor Networks, pp. 1-6, Santa Barbara, U.S.A., June 2010. DOI: 10.1109/DCOSSW.2010.5593273. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, “Adaptive Weighted and Prioritized Polling for QoS Provision in Wireless Networks,” Proceedings of IFIP/IEEE Wireless Days 2009, pp. 1-5, Paris, France, December 2009. DOI: 10.1109/WD.2009.5449681

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, and A. S. Pomportsis, “Novel Medium Control for Wireless Networks: Providing Total QoS and Energy Conservation,” Proceedings of IEEE MELECON 2008, pp. 228-233, Ajaccio, France, May 2008.

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, and A. S. Pomportsis, “A New Hybrid Medium Access Mechanism with Integrated QoS Support for Wireless LANs,” Proceedings of IEEE/CVT ‘07, pp. 1-5, Delft, the Netherlands, November 2007. DOI: 10.1109/SCVT.2007.4436248

 • P. Nicopolitidis, G. I. Papadimitriou, T. D. Lagkas, and A. S. Pomportsis, “A Low Power Adaptive MAC Protocol for Infrastructure Wireless LANs,” Proceedings of IEEE ICNS’07 and Workshops, (6 pages), Athens, Greece, June 2007. DOI: 10.1109/ICNS.2007.11

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, and A. S. Pomportsis, “Low Energy Priority Oriented Adaptive Polling for Wireless Networks,” Proceedings of IEEE CSNDSP ’06, pp. 139-143, Patra, Greece, July 2006. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, and A. S. Pomportsis, “Priority Oriented Adaptive Polling for wireless LANs,” Proceedings of IEEE ISCC ’06, pp. 719-724, Sardinia, Italy, June 2006.

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, and A. S. Pomportsis, “Low Energy Priority Oriented Adaptive Control with QoS Guarantee for Wireless Networks,” Proceedings of IEEE/CVT ’05 [ISBN 90-365-2264-1], (6 pages), Enschede, the Netherlands, Nov. 2005.

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, and A. S. Pomportsis, “POAC-QG: Priority Oriented Adaptive Control with QoS Guarantee for wireless LANs,” Proceedings of IEEE EUROCON ’05, pp. 1858-1861, Belgrade, Serbia & Montenegro, November 2005.

 • T. D. Lagkas, G. I. Papadimitriou, and A. S. Pomportsis, “A High Performance QoS Supportive Protocol for Wireless LANs,” Proceedings of IEEE MELECON 2004, pp. 571-574, Dubrovnik, Croatia, May 2004.

 • G. I. Papadimitriou, T. D. Lagkas, M. S. Obaidat, and A. S. Pomportsis, “A New Approach to the Simulation of HIPERLAN Wireless Networks,” Proceedings of ESS ‘03, pp. 459-468, Delft, the Netherlands, October 2003.

 • G. I. Papadimitriou, T. D. Lagkas, and A. S. Pomportsis, “HIPERSIM: A Sense Range Distinctive Simulation Environment for HiperLAN Networks,” Proceedings of SPECTS ’03, pp. 131-139, Montreal, Canada, July 2003.

Κεφάλαια βιβλίων

 • Pantelis M. Papadopoulos, Thomas Lagkas, and Stavros N. Demetriadis, “How Revealing Rankings Affects Student Attitude and Performance in a Peer Review Learning Environment,” Computer Supported Education, Volume 583 of the series Communications in Computer and Information Science, Edited by S. Zvacek, T. M. Restivo, J. Uhomoibhi, and M. Helfert, Springer International Publishing, pp. 225-240, February 2016. doi: 10.1007/978-3-319-29585-5_13. FULL TEXT

 • A. Basholli and T. D. Lagkas, “Resource Request Mapping Techniques for OFDMA Networks,” Resource Management in Mobile Computing Environments, Edited by C. Mavromoustakis, E. Pallis, and G. Mastorakis, Springer-Verlag., pp. 145-163, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-06704-9_7. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas and G. Eleftherakis, “An Overview of Wireless Sensor Networks: Towards the Realization of Cooperative Healthcare and Environmental Monitoring,” Wireless Communications and Networking: Theory and Practice, Edited by M. Matin, Published by IGI Global Inc., pp. 317-339, Aug. 2014. doi:10.4018/978-1-4666-5170-8.ch012. FULL TEXT

 • T. D. Lagkas, “Hybrid Approach to Integrated QoS Capable Protocols for Wireless LANs,” Wireless Network Traffic and Quality of Service Support: Trends and Standards, Edited by T. D. Lagkas, P. Angelidis, and L. Georgiadis, Published by IGI Global Inc., pp. 1-30, April 2010. DOI: 10.4018/978-1-61520-771-8.ch001

 • T. D. Lagkas, P. Angelidis, and L. Georgiadis, “Adaptive Control in Wireless Networks,” Frontiers in Adaptive Control, Edited by Shuang Cong, Published by In-Tech Education and Publishing, Vienna, Austria, pp. 297-320, January 2009.

Βραβεία Δημοσίευσης

 • A. Triantafyllou, P. Sarigiannidis, T. Lagkas, and A. Sarigiannidis, “A Novel LoRaWAN Scheduling Scheme for Improving Reliability and Collision Avoidance,” Proceedings of the 9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST 2020), Bremen, Germany, September 2020.

 • T. D. Lagkas, D. G. Stratogiannis, G. I. Tsiropoulos, P. Sarigiannidis, and M. D. Louta, “Load Dependent Resource Allocation in Cooperative Multiservice Wireless Networks: Throughput and Delay Analysis,” Proceedings of the 16th IEEE Symposium on Computers and Communications ISCC’11, pp. 185-190, Corfu, Greece, June-July 2011.

Δραστηριότητες Συνταξίας

Guest Editorials

 • Dadmehr Rahbari, Carlos Tavares Calafate, and Thomas Lagkas, "Special Collection on Smart Communication and Computation for Autonomous Drones," International Journal of Distributed Sensor Networks, SAGE, 2021. CFP

 • Panagiotis Sarigiannidis, Thomas Lagkas, and Alexandros-Apostolos A. Boulogeorgos, "Machine Learning Applications in Smart Agriculture," Telecom, MDPI, 2020. CFP

 • Panagiotis Sarigiannidis and Thomas Lagkas, "SDN & NFV Developments and Advancements in IoT," Telecom, MDPI, 2020. CFP

 • Ioannis D. Moscholios, Mariusz Głąbowski, Panagiotis Sarigiannidis, Thomas Lagkas, and Michael D. Logothetis “Intelligent Network Orchestration and Resource Management in 5G/6G Wireless Networks,” Applied Sciences, MDPI, 2020. CFP

 • Panagiotis Sarigiannidis, Thomas Lagkas, Konstantinos Rantos, and Francisco Ramos, "Cybersecurity and Privacy-Preserving in Modern Smart Grid," Sensors, MDPI, 2020. CFP

 • Panagiotis Sarigiannidis, Thomas Lagkas, Ioannis D. Moscholios, Vasileios Argyriou, and Antonios Tsourdos, “Unmanned Aerial Vehicle-Enabled Smart Farming: Technologies, Communications and Routing,” Wireless Communications and Mobile Computing, Hindawi, 2020.

 • Panagiotis Sarigiannidis, Paolo Bellavista, Thomas Lagkas, and Konstantinos Rantos, “Special Issue on The Big Data Era in IoT-enabled Smart Farming: Systems, Tools, and Techniques,” Computer Networks, Elsevier, 2020.

 • Thomas Lagkas, Panagiotis Sarigiannidis, and John Soldatos, “Special Issue on IoT Applications and Industry 4.0,” Information, MDPI, 2019.


Editorial Board Memberships

 • Associate Editor of the Internet of Things Journal (published by IEEE)

 • Associate Editor of the Computer Networks Journal (published by Elsevier)

 • Associate Editor of the Telecommunication Systems Journal (published by Springer)

 • Associate Editor of the EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (published by Springer)

 • Associate Editor of the Telecom Journal (published by MDPI)


Book Editorials

 • T. D. Lagkas, P. Sarigiannidis, M. Louta, and P. Chatzimisios, (Editors), “Evolution of Cognitive Networks and Self-Adaptive Communication Systems,” Published by IGI Global Inc., ISBN: 9781466641891, 2013.

 • T. D. Lagkas, P. Angelidis, and L. Georgiadis, (Editors), “Wireless Network Traffic and Quality of Service Support: Trends and Standards,” Published by IGI Global Inc., ISBN: 9781615207718, 2010.

Δραστηριότητες Chairing

 • Chair of the 3rd International Workshop on IoT Applications and Industry 4.0 (IoTI4 2021) organized in conjunction with the IEEE 17th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (IEEE DCOSS 2021), June 7-9, Corel Bay, Pafos, Cyprus.

 • Poster and Demo Chair of the IEEE 17th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (IEEE DCOSS 2021), June 7-9, Corel Bay, Pafos, Cyprus. CFP

 • Chair of the 2nd International Workshop on IoT Applications and Industry 4.0 (IoTI4 2020) organized in conjunction with the IEEE 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (IEEE DCOSS 2020), May 2020, Los Angeles, CA, USA.

 • Co-Chair of the Special Session on Recent Advances in Flying Ad hoc Networks organized under the 12th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing- CSNDSP 2020, July 2020, Porto, Portugal.

 • Chair of the International Workshop on IoT Applications and Industry 4.0 (IoTI4 2019) organized in conjunction with the IEEE 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (IEEE DCOSS 2019), May 2019, Santorini, Greece.

 • Chair of the 12th Annual South East European Doctoral Student Conference, Chair in ICT@DSC track: Information and Communication Technologies, May 2018, Thessaloniki, Greece.

 • Chair of SOAComm: 2nd International Workshop on Self Organized Adaptive Communications in conjunction with 8th International Conference of Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2017), August 2017, Larnaca, Cyprus.

 • Chair of SOAComm: 1st International Workshop on Self Organized Adaptive Communications in conjunction with 6th International Conference of Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2016), July 2016, Chalkidiki, Greece.

 • Co-Chair of the 10th Annual South East European Doctoral Student Conference, Chair in ICT@DSC track: Information and Communication Technologies, September 17-18 2015, Thessaloniki, Greece.

 • Co-Chair of the 9th Annual South East European Doctoral Student Conference, Chair in RESEARCH TRACK 2: Information and Communication Technologies, September 25 - 26 2014, Thessaloniki, Greece.

 • Chair of the ADCONET: ADvances in COgnitive NETworks – Awareness, Adaptation, Intelligence and Learning in Communication Networks and Systems του 5th International Conference of Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), Chania, Greece, July 2014.

 • Session Chair of the 8th Annual South East European Doctoral Student Conference, RESEARCH TRACK 2: Information and Communication Technologies, September 16 - 17 2013, Thessaloniki, Greece.

 • Co-Chair of the 7th Annual South East European Doctoral Student Conference, RESEARCH TRACK 2: Information and Communication Technologies, September 24 - 25 2012, Thessaloniki, Greece.

 • Chair of the session IEEE 802.16 / WiMAX Networks of the 16th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC’11), June-July 2011, Corfu, Greece.

 • Publicity chair of the Sixth IEEE Workshop on multiMedia Applications over Wireless Networks (MediaWiN 2011) in conjunction with the Sixteenth IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2011), June 2011, Corfu, Greece.

 • Chair of the Special Session “QPWSN – QoS Provision in Wireless Sensor Networks” in conjunction with the IEEE Conference on Distributed Computing in Sensor Systems, June 2010, Santa Barbara, U.S.A.

 • Chair of the Special Session “QPWN - QoS Provision in Wireless Networks” in conjunction with the ICST 2nd International Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems (Mobilight 2010), May 2010, Barcelona, Spain.

 • Publicity chair for the ICST 2nd International Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems (Mobilight 2010), May 2010, Barcelona, Spain.

 • Chair of the Special Session “QoS Provision in Wireless Networks” in conjunction with the ICST 1st International Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems (Mobilight 2009), May 2009, Athens, Greece.

Συμμετοχές σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

ELECTRON (rEsilient and seLf-healed EleCTRical pOwer Nanogrid) - H2020 (2021-2024) {Departmental Project Leader / Scientific Coordinator}

INCIDENCE (promotINg Cyber-hygIene in eDucation through sEcuring distaNCe lEarning) - Erasmus+ KA2 (2021-2023) {Departmental Project Leader}

Τ4Ε (Accelerated teacher training in distance education) - NSRF (2021-2022) {Researcher}

TERMINET (nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT) - H2020 (2020-2023) {Researcher}

SmartROOT (Smart faRming innOvatiOn Training) - Erasmus+ KA2 (2020-2023) {Departmental Project Leader / Technical Manager}

JAUNTY (Joint undergAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems) - Erasmus+ KA2 (2020-2023) {Departmental Project Leader / Technical Manager}

SDN-microSENSE (SDN - microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm) - H2020 (2019-2022) {Researcher}

FuseGI (Cooperation for fusing skills on Cloud-based Open GeoInformatics: Innovative Environmental Management) - Erasmus+ KA2 (2019-2022) {Researcher}

ARRANGE-ICT (pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT) - Erasmus+ KA2 (2018-2020) {Technical Manager}

MEDVISION (Production of a cost-effective wireless health monitoring system using AI and robotics) - National Strategic Reference Framework O.P. (2012-2015) {Principal Investigator}

Επίβλεψη Διδακτορικών

Αν έχετε ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ και ενδιαφέρεστε να εκπονήσετε Διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψή μου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail (tlagkas@cs.ihu.gr)

Επίβλεψη

 • Γεώργιος Αμπόνης (Τμήμα Πληροφορικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος): “Διαστρωματικές τεχνικές για αδόμητα ΙοΤ δίκτυα μη-επανδρωμένων εναέριων οχημάτων με έμφαση στην αποτελεσματική δρομολόγηση” (4/2021 - σε εξέλιξη)

 • Γεώργιος Φεύγας (Τμήμα Πληροφορικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος): “Ανάπτυξη μεθόδων εύρεσης βιοτικού και αβιοτικού στρες σε καλλιέργειες σε πραγματικό χρόνο με αισθητήρες τηλεπισκόπησης μέσω δικτύων 5ης γενιάς και τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης” (4/2021 - σε εξέλιξη)


Συνεπίβλεψη

 • Ioannis Spyridis (Department of Electronic and Electrical Engineering, The University of Sheffield, UK): “Efficient Control of Drones Communications in IoT” (10/2018 - in progress)

 • Anastasios Lytos (Department of Computer Science, The University of Sheffield, UK): “Argumentation Mining in Social Media Using Machine Learning Techniques” (11/2017 - in progress)

 • Adelina Basholli (Information School, The University of Sheffield, UK): “Wireless Monitoring Systems for enhancing health services in developing regions" (11/2013 - in progress)


Συμμετοχές σε συμβουλευτικές επιτροπές εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

 • Δημήτριος Πολύζος (Τμήμα Πληροφορικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος): «Μελέτη θεμάτων Βέλτιστης Ενσωμάτωσης Πληροφοριών Κυβερνο-απειλών με χρήση τεχνολογίας blockchain κοινής επιχειρησιακής επίγνωσης» (12/2020 – εν εξελίξει)

 • Δημήτριος Χατζηαμανέτογλου (Τμήμα Πληροφορικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος): «Ανάλυση, διαχείριση και διάχυση πληροφοριών κυβερνοαπειλών με χρήση τεχνολογίας blockchain για επίτευξη κοινής επιχειρησιακής επίγνωσης κατάστασης» (12/2020 – εν εξελίξει)

 • Βασιλική Κέλλη (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας): «Διαστρωματική Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων Νέας Γενιάς με τη Χρήση Μηχανικής Μάθησης – Cross-layer Design and Optimization of Next Generation Internet of Things Using Machine Learning» (11/2020 – εν εξελίξει)

 • Αθανάσιος Λιατίφης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας): «Διαχείριση Κίνησης σε Δίκτυα Καθορισμένα από Λογισμικό – Traffic Engineering in Software Defined Networks» (11/2020 – εν εξελίξει)